26. september je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od leta 2001 dalje vsako leto na ta dan praznujemo evropski dan jezikov. Namen le-tega je poudarjanje pomembnosti večjezičnosti in spodbujanje medkulturnega razumevanja, zavedanje raznolike jezikovne in kulturne pestrosti Evrope ter vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje.

Evropski dan jezikov je namenjen vsem, ki želijo poudariti jezikovno pestrost Evrope, še posebej pa učencem, dijakom, študentom in učiteljem. Naša šola  se je tudi letos odločila obeležiti ta dan. Na šoli imamo nekaj učencev, ki prihajajo iz različnih evropskih držav in govorijo različne evropske jezike, zato smo jih povabili k sodelovanju. Prosili smo jih, da napišejo nekatere običajne vljudne besede, kot so pozdravi, hvala, prosim, oprosti … v jeziku, ki ga razen slovenščine še govorijo doma. Izkazalo se je, da naši učenci govorijo makedonski, albanski, srbski, bosanski, romski, ruski, španski, angleški, slovaški, ukrajinski in estonski jezik. Učence, ki  so sodelovali, smo povabili v knjižnico, kjer so napisane besede tudi povedali. Njihove izdelke smo predstavili v obliki plakata, ki je razstavljen v knjižnici.

Druženje smo sklenili z mislijo, da je pomembno znati čimveč jezikov, saj z znanjem jezika svojih prednikov laže ohranjamo tudi stik s svojimi koreninami. Več jezikov znaš, več veljaš.

Anja Šalamon

Dostopnost