Slovenska kultura letos praznuje Cankarjevo leto, ki smo ga obeležili tudi v knjižnici Osnovne šole Brežice.

Za učence od 1. do 6. razreda smo pripravili knjižnične ure z vsebino, vezano na velikega slovenskega književnika. V uvodnem delu smo učence seznanili s pomembnimi dogodki iz Cankarjevega življenja in dela, v drugem delu pa so z zanimanjem prisluhnili zgodbi Pehar suhih hrušk.

Dogodivščina pisatelja in njegove sestre Line jih je popeljala v preteklost, saj so spoznali, kakšno je bilo življenje nekoč. Razmišljali so o opisanem dejanju in o vrednotah nekoč in danes.

Zaupali so nam, kako so doživeli prebrano zgodbo, kaj mislijo o ravnanju Line in pisatelja ter kako bi sami ravnali v podobnem položaju.

Vrednote preteklosti, kot so zaupanje, iskrenost, prijateljstvo, pomoč … so tiste, ki nas vežejo s sedanjostjo.

Prav omenjene vrednote so temelj, ki tudi danes sooblikujejo naše medsebojne odnose.

Dostopnost