V ponedeljek, 27.11.2017 so člani Lions kluba Brežice na OŠ Brežice podarili šolski defibrilator in lutko za oživljanje, ki bosta dostopna vsem osnovnim šolam v Občini Brežice za izvedbo aktivnosti v okviru učenja temeljnih postopkov oživljanja.

Učiteljica Vesna Babnik, kot vodja projekta “Prva pomoč – pomagam prvi!” na OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Velika Dolina učencem od 6. do 9. razreda osvešča o pomenu ustreznega nudenja prve pomoči in jih v okviru tega uči tudi temeljnih postopkov oživljanja, kar pa bo po njenih besedah v bodoče tudi lažje s prejeto donacijo. Zopet pa je z nami sodeloval tudi predstavnik civilne zaščite Občine Brežice, g. Roman Zakšek, ki je kot vedno pokazal pripravljenost za izobraževanje in je tako učencem 8. razredov teoretično in praktično predstavil temeljne postopke oživljanja z in brez defibrilatorja.

Pomoč sočloveku je ena od temeljnih enot, ki jo lahko udejanjamo na različne načine med drugimi tudi z oživljanjem v primeru srčnega zastoja, če do njega pride. Zato pa potrebujemo znanje, ki si ga pridobimo z učenjem temeljnih postopkov oživljanja tudi v osnovni šoli.

 Lions klub Brežice

Dostopnost