Spoštovani starši!

Pred nami je 1. september 2017, ko bo Vaš otrok pričel s šolanjem na Osnovni šoli Brežice. Na prvem srečanju smo Vam že predstavili značilnosti devetletne osnovne šole, tokrat pa Vas vabimo na drugi roditeljski sestanek, ki bo v

četrtek, 31. 8. 2017,  ob 18. uri v multimedijski učilnici Osnovne šole Brežice.

Na srečanju se boste seznanili z učiteljicami in se z njimi pogovorili o vseh pomembnih vidikih, ki se nanašajo na prvo leto šolanja Vašega otroka. Seznanili se boste z organizacijo pouka, jutranjim varstvom in podaljšanim bivanjem, predmetnikom, šolskim koledarjem, vzgojnim načrtom, hišnim redom in pravili šolskega reda, organizacijo prehrane, prometno varnostjo in voznimi redi avtobusov ter še s čim.

Prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite.

Pouk se bo za učence 1. razreda pričel v petek, 1. 9. 2017, ob 9.30 uri in bo trajal do 12.00. Prosimo, da pridete po otroka takoj po zaključku pouka. Več o prvem šolskem dnevu Vam bomo sporočili tudi na četrtkovem roditeljskem sestanku.

Veselimo se ponovnega srečanja z Vami.

 

Ravnateljica:

 mag. Marija Lubšina Novak

Dostopnost