Spoštovani starši!

 Sporočamo Vam spremembo šolskega koledarja za šolsko leto 2016/2017.

Obveščamo vas, da bo petek, 14. 4. 2017, dela prost dan za učence in delavce Osnovne šole Brežice.

Obrazložitev:

Šola je imela 1. oktobra 2016 delovno soboto. Organizirala je dan odprtih vrat in pripravila otvoritev skulpture pred šolsko stavbo eHrast v okviru projekta Rastoča knjiga. Na 23. korespondenčni seji sveta zavoda je bil sprejet sklep, da bomo imeli namesto delovne sobote 1. oktobra 2016 prosto 2. januarja 2017. Ker je z letošnjim letom postal 2. januar ponovno dela prost dan, je učiteljski zbor na svoji seji dne 6. 1. 2017 predlagal, da bi imeli prosto v petek, 14. aprila 2017. O tem sta odločala tudi svet staršev (prva korespondenčna seja sveta staršev, ki je bila v času od 10. 1. do 16. 1. 2016) in svet zavoda (1. redna seja sveta zavoda, ki je bila 27. 2. 2017) ter soglasno sprejela sklep o predlagani spremembi šolskega koledarja za šolsko leto 2016/2017.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni, Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost