Učenci 4. razreda smo pri predmetu naravoslovje in tehnika spoznavali Sončev sistem. Ker nas je ta tema zelo zanimala, smo se nekateri odločili in izdelali maketo. Svoje stvaritve smo v šoli predstavili svojim sošolcem.

Učenci 4 . razreda

Dostopnost