Spoštovani starši!

Šolsko leto se je izteklo in potekajo že intenzivne priprave na prihajajoče. Posebno skrb smo na šoli tudi letos namenili razmisleku o učbenikih, delovnih zvezkih in ostalih učnih gradivih, ki jih bomo pri pouku uporabljali v prihodnje. Posredujemo Vam nekaj osnovnih informacij, ki Vam bodo v pomoč pri nakupu.

Učencem od 1. do 8. razreda smo v tiskani obliki že pred koncem pouka razdelili sezname delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, učencem 4., 5., in 6. razreda pa smo dodali tudi seznam učbenikov iz učbeniškega sklada. Prosimo Vas, da pregledate sezname in se odločite, kje boste opravili nakup. Če ste starši učenca 4., 5. in 6. razreda in če ste se odločili, da bo Vaš otrok uporabljal šolske učbenike, pa Vas prosimo, da nam za prihodnje šolsko leto posredujete naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada (naročilnico ste dobili med ostalimi tiskovinami).

Učencem 7., 8. in 9. razreda letos poleg seznama delovnih zvezkov in ostalih potrebščin izjemoma nismo priložili naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada OŠ Brežice, saj nam resorno ministrstvo do konca pouka še ni posredovalo informacije o višini sredstev, ki jih bomo dobili za ta namen, zato še nismo opravili dokončnega izbora. Iz izkušenj preteklih let pa predvidevamo, da se boste vsi starši učencev tretjega triletja jeseni odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zato bomo pripravili tudi ustrezno število učbenikov, ki jih bomo glede na višino sredstev lahko nabavili na novo, kar pomeni, da si bodo septembra lahko vsi učenci tretjega triletja izposodili učbenike iz učbeniškega sklada (ki jih bomo za dobljeni denar uspeli nabaviti.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo z nakupom izbranih delovnih zvezkov (Rokus Klett) dobili tudi kodo za dostop do i-učbenikov (internetni dostop).

Spoštovani starši, zahvaljujemo se Vam za dosedanje sodelovanje in Vas prijazno pozdravljamo ter želimo mirno poletje.

Mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica, in pedagoški delavci OŠ Brežice

Priloge:

Na povezavah Vam posredujemo dostope do seznamov delovnih zvezkov in učnih gradiv za posamezni razred.

Dostopnost