Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja (NPZ)

Vpogledi učencev in staršev do ovrednotenih testov NPZ bodo v skladu s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2014/2015 potekali v šolah po naslednjem razporedu:

  • 9. razred OŠ: od torka 2. junija 2015 do četrtka 4. junija 2015,
  • 6. razred OŠ: od torka 9. junija 2015 do četrtka 11. junija 2015.

Do navodil in ovrednotenih preizkusov znanja dostopate s šifro otroka oz. otrokovim EMŠO na spletni povezavi: Povezava

V sredo, 3. junija 2015, bomo na šoli v dopoldanskem času omogočili devetošolcem vpogled v ovrednotene preizkuse znanja. Prosimo, da ta dan prinesejo s seboj v šolo šifro učenca ali svoj EMŠO, ob 14.00 pa vabimo Vas, spoštovani starši, v šolo na vpogled v preizkuse znanja Vašega otroka ter na pogovor z učitelji slovenščine, matematike in domovinske in državljanske vzgoje ter etike.

Za šestošolce bomo pripravili vpogled v preizkuse znanja po istem postopku v sredo, 10. junija 2015 prav tako v dopoldanskem času. Starše šestošolcev pa vabimo v šolo na vpogled testov iz slovenščine, matematike in angleščine v sredo, 10. junija, ob 14.00.

Prijazen pozdrav, mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost