V šolskem letu 2012/13 se je Osnovna šola Brežice vključila v projekt Inovativna pedagogika 1:1v luči kompetenc 21. stoletja. Vodja projekta je Škofijska gimnazija Martina Slomška Maribor, v projektu pa sodeluje še 13 drugih konzorcijskih partnerjev (več osnovnih in srednjih šol, fakulteta …).

V sklopu projekta razvijamo strategijo (model inovativne pedagogike) učenja 1 na 1 ter jo konkretno preskusili v razredu, v katerem se projekt izvaja – v našem primeru je to letošnji 8. b oz. lanski 7. b. Prav tako razvijamo in konkretno preizkušamo nekatere eStoritve (eListovnik) ter kakovostne eVsebine, saj projekt Inovativna pedagogika ves čas povezujemo s projektom , ki ga na šoli razvijamo že nekaj let.

Cilji projekta so:

 • Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost ter eVključenost.
 • Dvigniti nivo kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov …) pri učencih.
 • Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev.
 • Povečati vključenost ranljivih skupin (samoiniciativnost, individualizacija, večja komunikacija, kreativnost in sodelovalne veščine).
 • Izboljšati poučevanje in učenje.
 • Razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči se v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili).
 • Povezati formalno in neformalno učenje.
 • Nadgraditi strokovno usposabljanje pedagoških delavcev z vključevanjem učencev, staršev in šolske skupnosti.
 • Povečati možnosti učenja kjerkoli in kadarkoli (vsak učenec ima svoj tablični računalnik) s ciljem dvigniti motivacijo, radovednost in aktivnost učencev.
 • Povezati učence v socialne mreže.
 • Omogočiti večsmerno komunikacijo in sodelovanje med učiteljem in učencem ter razširjati učenje izven razreda in ustaljenega urnika (flipped učenje).

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost