Na državnem tekmovanju

iz znanja

astronomije

je

PRIMOŽ BOGNER

osvojil

srebrno

Dominkovo priznanje.

Mentorica: Klavdija Štrucl

Dostopnost