Spoštovani starši!

Bliža se konec šolskega leta in zaključevanje ocen je pred vrati. Vabim vas, da se seznanite s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3215), v primeru ugovora na oceno pa, da upoštevate 17. in 18. člen pravilnika.

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost